Filters

Search for: [References = "3. Eberhardt P., 2008. Projekty aneksyjne Cesarstwa Niemieckiego wobec ziem polskich podczas I Wojny Światowej \[in\:\] P. Eberhardt \(ed.\), Problematyka geopolityczna ziem polskich, Prace Geograficzne, 218, Warszawa\: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 135\-150."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information