Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "3. Domański B., 2009, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – specyfika wyzwań i instrumentów, \[w\:\] W. Jarczewski \(red.\), Rewitalizacja miast polskich, t. 4, Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 125–137."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information