Filters

Search for: [References = "3. Chojnacka M., 2008, Analiza przyczyn degradacji walorów obszaru chronionego na przykładzie Lednickiego Parku Krajobrazowego zarządzanie krajobrazem kulturowym. An analysis of causes for the degradation of value of a protected area based on the Lednica Landscape Park, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 10, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, pp. 302–309."]

Number of results: 1

items per page

Szczepańska, Magdalena Wilkaniec, Agnieszka

2016
Article

This page uses 'cookies'. More information