Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "3. Burnewicz J., 2008, Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 2033 ze szczególnym uwzględnieniem docelowej struktury modelowej transportu, Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maszynopis."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information