Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "3. Burdziej J., Kunz M., 2013, Obszary chronione w Polsce – spojrzenie geoprzestrzenne, \[w\:\] M. Kunz, A. Nienartowicz \(red.\), Systemy informacji geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi – od teorii do praktyki, Wydawnictwo FUH DANIEL, Tuchola\-Toruń, s. 16–25."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information