Filters

Search for: [References = "3. Bryś K., Ojrzyńska H., 2010, Przemiany krajobrazu wsi górskich w Sudetach Wschodnich, \[w\:\] W. Andrejczuk \(red.\), Krajobraz a turystyka, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 14, s. 157–173."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information