Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "3. Boryczka E., 2015, Partycypacyjne instrumenty zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, \[w\:\] A. Nowakowska \(red.\), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 39\-86."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information