Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "3. Bezák A., 1990, Funkčné mestské regióny v sídelnom systéme Slovenska \[Functional urban regionsin the settlement system of Slovakia\], Geografický časopis, 42\: 57\-73."]

Number of results: 1

Items per page:

Hanušin, Ján Huba, Mikuláš Ira, Vladimír Podolák, Peter

2012
Journal/Article

This page uses 'cookies'. More information