Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "29. Wendt J., 2007, Ustalenie granicy polsko\-rosyjskiej, \[w\:\] T. Palmowski \(red.\), Pogranicze polsko\-rosyjskie. Problemy współpracy transgranicznej z obwodem kaliningradzkim, Wydawnictwo Bernardinum, Gdynia\-Pelpin, s. 212–216."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information