Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "29. Tucki A., 2007, Regionalne aspekty rozwoju turystyki na przykładzie województwa lubelskiego. \[w\:\] W. Kurek, R. Faracik \(red.\), Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne, 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 267–279."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information