Filters

Search for: [References = "29. Korcelli P., 1981, Regiony miejskie w systemie osadniczym Polski, \[w\:\] K. Dziewoński, P. Korcelli \(red.\), Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa, s. 189–212."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information