Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "29. Kopeć A., 2009, Udział społeczny w planowaniu przestrzennym \- uwarunkowania prawne a praktyka planistyczna, Space \- Society \- Economy, 9, s. 35\-42."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information