Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "28. Zioło Z., 2008, Renesans badań nad procesami semiurbanizacją, \[w\:\] T. Markowski, Z. Strzelecki \(red.\), Obszary urbanizacji i semiurbanizacji wsi polskiej a możliwości ich rozwoju w ramach PROW 2007–2013, Studia KPZK PAN, 119, Warszawa, s. 163–169."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information