Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "28. Tucki A., 2004, Próba oceny atrakcyjności turystycznej obszaru na przykładzie gminy Ludwin, \[w\:\] Z. Michalczyk \(red.\), Badania geograficzne w poznawaniu środowiska. Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 714–719."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information