Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "28. Suliborski A., 2003, Koncepcja funkcji miejsca w badaniach zróżnicowania społeczno\-gospodarczego regionu miejskiego, \[w\:\] I. Sagan, M. Czepczyński \(red.\), Wymiar i współczesna interpretacja regionu miejskiego, Katedra Geografii Ekonomicznej UG, Gdańsk."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information