Filters

Search for: [References = "28. Niedźwiedź T., 2004, Rekonstrukcja warunków termicznych lata w Tatrach od 1550 roku, \[w\:\] A. Kotarba \(red.\), Rola małej epoki lodowej w przekształcaniu środowiska przyrodniczego Tatr, Prace Geograficzne, 197, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 57–88."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information