Filters

Search for: [References = "28. Kruczek Z., Walas B., 2009, Nowoczesne postrzeganie promocji kulturowych produktów turystycznych, \[w\:\] A. Stasiak \(red.\), Kultura i turystyka – wspólnie zyskać, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Łódź, s. 335–360."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information