Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "27. Stanny M., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information