Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "27. Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M., 2011, Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki, innowacje, korporacje transnarodowe, Difin, Warszawa."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information