Filters

Search for: [References = "27. Czapiewski K., Janc K., 2009, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu wykształcenia rolników. Europa – Polska – Mazowsze \[w\:\] E. Rydz, R. Rudnicki \(red.\), Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 17, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 21–32."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information