Filters

Search for: [References = "26. Wilkin J., 2008, Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich, \[w\:\] M. Kłodziński \(red.\), Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014–2020, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 9–20."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information