Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "26. Suliborski A., 1994, Genetyczno\-systemowe ujęcie funkcji i struktury funkcjonalnej miast, \[w\:\] M. Koter, J. Tkocz \(red.\), Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce. Materiały konferencyjne, Toruń\-Łódź."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information