Filters

Search for: [References = "26. Stanny M., Śliwowska Z., Hoffmann R., Miasto–wieś\: dychotomia czy continuum\? Rozważania osadzone w trzech kontekstach\: socjologicznym, ekonomicznym i geograficznym, Zeszyty Naukowe WNE Politechniki Koszalińskiej, 20, s.265–279."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information