Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "26. Sobczyk D., 2007. Wpływ różnowiekowych pasów leśnych na ekosystemy pól uprawnych – zawartość materii organicznej, bogactwo gatunkowe wybranych grup zwierząt i grzybów oraz możliwości migracji fauny. 5. Penetracja zadrzewień śródpolnych i przyległych upraw przez Carabidae. \[w\:\] A. Kędziora, J. Horabik \(red.\), Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Sieć Agrogaz, Lublin, s. 174\-175."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information