Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "26. Miętus M., Filipiak J., Owczarek M., 2004, Klimat wybrzeża południowego Bałtyku. Stan obecny i perspektywy zmian, \[w\:\] J. Cyberski \(red.\), Środowisko polskiej strefy południowego Bałtyku – stan obecny i przewidywane zmiany w przededniu integracji europejskiej, Gdańskie Towarzystwo Naukowe Wydział Nauk o Ziemi, Gdańsk, s. 11–44."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information