Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "26. Mazur M., Bański J., Czapiewski K., Śleszyński P., 2015. Wiejskie obszary funkcjonalne – próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic. Studia Obszarów Wiejskich, 37, Warszawa\: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 7\-36."]

Number of results: 1

items per page

Śleszyński, Przemysław Bański, Jerzy (1960– ) Degórski, Marek Komornicki, Tomasz

2017
Journal/Article

This page uses 'cookies'. More information