Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "26. Czapiewski K., 2004, Wyposażenie infrastrukturalne i potencjał gospodarczy obszarów wiejskich a pozarolnicze funkcje gmin, \[w\:\] E. Pałka \(red.\), 2004, Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 5, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information