Filters

Search for: [References = "25. Wyrok NSA z 2014–11–19, http\:\/\/www.orzeczenia\-nsa.pl\/wyrok\/ii\-osk\-1014–13\/miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego_skargi_na_uchwaly_rady_gminy_w_przedmiocie_art_i\/2bf5228.html \(dostęp w marcu 2016\)"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information