Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "25. Wojewódzka\-Król, K., Rydzkowski, W. and Rolbiecki, R. \(2000\), Polskie przedsiębiorstwa żeglugi śródlądowej przez przyjęciem RP do Unii Europejskiej \[Polish companies in inland shipping before the accession of Poland to the UE\], Przegląd Komunikacyjny, 10\: 19\-22."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information