Filters

Search for: [References = "25. Wilkin J., 2007, Przemiany na obszarach wiejskich w okresie transformacji systemowej i integracji europejskiej, \[w\:\] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński \(red.\), Odnowa Wsi w integrującej się Europie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 37–50."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information