Filters

Search for: [References = "25. Trojanowska A., Polański K., Zawadzka A., Izydorczyk K., 2007, Przestrzenne zróżnicowanie zawartości wybranych pierwiastków, w tym metali ciężkich w osadach zbiornika Sulejowskiego przed i po wystąpieniu zakwitu sinicowego, \[w\:\] Bory Tucholskie i inne obszary leśne – ochrona, monitoring, edukacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 361–370."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information