Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "25. Szmytkie R., 2008, Nieistniejące wsie w Sudetach, \[w\:\] Kulesza M. \(red.\), Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 225–242."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information