Filters

Search for: [References = "25. Szczepańska M., Krzyżaniak M., Świerk D., Urbański P., 2016. Rodzinne ogrody działkowe jako element zielonej infrastruktury na terenie aglomeracji poznańskiej, Studia Miejskie, vol. 22, pp. 129\-142."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information