Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "25. Runge J., 2006, Metody badań w geografii społeczno\-ekonomicznej\: elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 59, Wyd. Nauk. UŚ, Katowice."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information