Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "25. Kachniarz M., Efekt skali a efektywność usług publicznych, \(artykuł dostępny na stronie\: http\:\/\/web.ae.katowice.pl\/stanley\/konferencja\/pdf\/Kachniarz.pdf\) \[za\]\: J. Duda, A. Jeżowski, W. Misiąg, B. Nowak, J. Szlachta, J. Zaleski, Mierzenie ilości i jakości usług publicznych jako element programu rozwoju instytucjonalnego, IBnGR, Warszawa 2004."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information