Filters

Search for: [References = "24. ZALESKI T., 1996. Wpływ pasterskiego użytkowania na właściwości fizykochemiczne gleb polan Wyżnia Kira Miętusia i Zahradziska \[in\:\] Z. Krzan \(ed.\), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Stan i perspektywy badań tatrzańskich. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. Stan i perspektywy badań tatrzańskich, Zakopane, 6\-9 października 1995, Kraków\- \-Zakopane\: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Tatrzański Park Narodowy, pp. 90\-93."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information