Filters

Search for: [References = "24. Wilczyński R., \(red.\) 2012, Sieć Najpiękniejszych Wsi. Opracowanie eksperckie projektu – możliwości utworzenia sieci, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich\: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007–2013, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information