Filters
  • Collections
  • File type

Search for: [References = "24. Sobczyński T., Joniak T., 2009, Co zagraża ekosystemowi Jeziora Góreckiego\?, \[w\:\] B. Walna, L. Kaczmarek, M. Lorenc, R. Dondajewska \(red.\), Wielkopolski Park Narodowy w badaniach przyrodniczych, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Stacja Ekologiczna w Jeziorach, Poznań\-Jeziory, s. 51\-62."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information