Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "24. Rosner A., 2008, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno\-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce, \[w\:\] Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 211–227."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information