Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "24. Rembowska K., 1998, O potrzebie teorii w geografii człowieka, \[w\:\] J. Kaczmarek \(red.\), Metodologia geografii osadnictwa na przełomie wieków, X Konserwatorium Wiedzy o Mieście, KGMiT UŁ, ŁTN, Łódź, s. 49–57."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information