Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "24. Podgórski B., Nawrocki T., 2013, Rola Agencji Nieruchomości Rolnych i podobnych instytucji w wybranych krajach UE w zakresie zarządzania gruntami państwowymi oraz realizacja nałożonych zadań, \[w\:\] R. Marks\-Bielska i R. Kisiel \(red.\), Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w unowocześnianiu rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn, s. 73–95."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information