Filters

Search for: [References = "24. Grosse T.G., 2007, Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych, Studia Regionalne i Lokalne, 1 \(27\), s. 27–49."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information