Filters

Search for: [References = "24. Ciok S., Dobrowolska\-Kaniewska H., 2009, Polityka innowacyjna a potencjał innowacyjny. Przykład Dolnego Śląska, Rozprawy Naukowe IGiRR, 7, Wrocław."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information