Filters

Search for: [References = "23. Zgórniak M., 1966. Przygotowanie wojenne hitlerowskich Niemiec w dobie \"Anschlussu\" Austrii \(XI 1937 – III 1938\). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 140, Prace Historyczne, 17, pp. 183\-204."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information