Filters

Search for: [References = "23. Uchwała Nr 31\/429\/11\/IV Zarządu Województwa Warmińsko\-Mazurskiego z dnia 7 czerwca 2011 r. Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem w którym warto żyć… – program odnowy wsi województwa warmińsko\-mazurskiego \(założenia ogólne\)."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information