Filters

Search for: [References = "23. Tarnowo Podgórne Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, część A. Analiza w zakresie uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, część B. Kierunki Zagospodarowania przestrzennego, 2011, załącznik do Uchwały Nr XII\/134\/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 czerwca 2011 roku."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information