Filters

Search for: [References = "23. Szot\-Gabryś T., Sienkiewicz M.W., 2003, Planowanie strategiczne jako czynnik rozwoju gminy. Aspekt partycypacji społecznej, Annales Universitatis Mariae Curie\-Skłodowska, sectio K, 10, s. 123−132."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information