Filters

Search for: [References = "23. Sykała Ł., Kudłacz K., Ziółkowska M.., 2017, Rewitalizacji i odnowa wsi – doświadczenia w opracowaniu Gminnych Programów Rewitalizacji na obszarach wiejskich, Instytut Rozwoju Miast wKrakowie, https\:\/\/www.silesia.org.pl\/upload\/files\/IwonaK\/IRM_\-_Rewitalizacja_i_odnowa_wsi.pdf"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information