Filters

Search for: [References = "23. Kostrzewski A., Roo\-Zielińska E., 2011, Aktualny stan oraz tendencje rozwoju geografii w Polsce, \[w\:\] Z. Długosz, T. Rachwał \(red.\), Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, s. 9–25."]

Number of results: 0

No results. Change search criteria.

This page uses 'cookies'. More information