Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "23. Herbst M., 2007, Wpływ kapitału ludzkiego i społecznego na \(krótkookresowy\) wzrost gospodarczy w polskich podregionach, \[w\:\] M. Herbst \(red.\), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 166–203."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information